Głównym zadaniem zaopatrzeniowca jest zaopatrywanie firm handlowych, zakładów przemysłowych, produkcyjnych, rolnych oraz usługowych w niezbędne materiały, paliwo, urządzenia, opakowania, leki czy pomoce naukowe. Obowiązki pracownika zatrudnionego na takim stanowisku to m.in.:

  • analiza cen oraz warunków dostaw,
  • wybór i zbieranie informacji na temat kontrahentów,
  • wyszukiwanie dostawców,
  • wiedza na temat potrzeb danej firmy,
  • sporządzanie planu zakupów,
  • magazynowanie towarów,
  • gospodarowanie zapasami,
  • podtrzymywanie relacji z kontrahentami i instytucjami,
  • współudział przy planowaniu produkcji,
  • reklamowanie towaru.

Warunki pracy zaopatrzeniowca

Zaopatrzeniowcy zwykle mają stałe godziny pracy, ale często mogą się one wydłużać z uwagi na to, że pracownik może napotkać wiele przykrych niespodzianek na trasie. Tego typu praca ma niejednolity charakter, ponieważ niektóre zadania zaopatrzeniowiec wykonuje samodzielnie, a do innych potrzebuje wsparcia współpracowników. Zaopatrzeniowcy pracują na terenie biur, hal przemysłowych, magazynów, placów budowy oraz targów wystawienniczych.

Kandydaci, których interesują oferty pracy dla zaopatrzeniowców, koniecznie muszą wiedzieć o tym, że w tym zawodzie wymaga się dobrego stanu zdrowia. Mowa tu nie tylko o sprawnym kręgosłupie czy silnych mięśniach. Zaopatrzeniowcem nie może zostać osoba, która ma poważne dysfunkcje narządu wzroku lub słuchu.

Zarobki zaopatrzeniowców są mocno zróżnicowane. Mediana wynosi około 4,700 złotych brutto. Najpopularniejsze w tym fachu świadczenia pozapłacowe to telefon komórkowy oraz samochód służbowy.

Napisz komentarz