PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

 

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:

 

Zawiadowca ds. inżynierii ruchu

Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia
numer referencyjny: WZ/IZ/55/12/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • stosowanie procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, aktywne identyfikowanie zagrożeń oraz podnoszenie kultury i świadomości bezpieczeństwa,
 • określanie zakresu robót, koordynacja pracy i nadzór nad podległym obszarem Sekcji,
 • monitorowanie i odbiór wykonanych zadań,
 • analiza, ocena i wdrażanie działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa,
 • wdrażanie przepisów i instrukcji z zakresu wykonywanych czynności,
 • kontrola w zakresie bezpieczeństwa ruchu w ramach sprawowanego nadzoru nad pracownikami oraz kontrola dyscypliny pracy na terenie podległego obszaru Sekcji,
 • udział w komisjach powypadkowych, określanie przyczyn oraz rozwiązań eliminujących ich powstanie.
Wymagane kwalifikacje:
 • Wariant A
  • wykształcenie średnie,
  • 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku dyżurnego ruchu,
 • Wariant B
  • wykształcenie wyższe,
  • 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku dyżurnego ruchu,
 • egzamin kwalifikacyjny na stanowisko dyżurnego ruchu,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza zawodowa z zakresu inżynierii ruchu,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • efektywność,
 • proaktywność.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ