PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:

 

Zastępca Dyrektora Regionu ds. projektów unijnych

Miejsce pracy: Wrocław
numer referencyjny: WZ/IR/84/02/21

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za koordynację i nadzór nad projektami na obszarze Regionu Śląskiego, który działa na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • nadzorowanie realizacji projektów inwestycyjnych oraz kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • nadzorowanie przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych oraz opracowania harmonogramów realizacji projektów/kontraktów unijnych,
 • nadzorowanie przygotowania danych do umów i wniosków o dofinansowanie projektu unijnego oraz wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcowe,
 • nadzorowanie przygotowania projektów wniosków o zmianę warunków zapisanych w  Memorandach Finansowych i Decyzjach Finansowych Komisji Europejskiej w zakresie realizowanych projektów unijnych oraz weryfikacja dokumentów związanych z realizowanymi projektami w tym zakresie,
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości realizacji planów rzeczowo-finansowych Regionów oraz monitorowanie realizacji projektów oraz prawidłowości procedur,
 • nadzór nad rozliczaniem nakładów na realizowanych projektach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz nad zapewnieniem kwalifikowalności środków pochodzących z funduszy UE,
 • doraźne kontrolowanie zakresu rzeczowego wykonywanych robót i usług oraz kwalifikowalności wydatków,
 • współpraca w opracowywaniu materiałów informacyjno-promujących realizowanych przedsięwzięć oraz w opracowaniu i aktualizacji podręcznika procedur oraz nadzorowanie jego przestrzegania.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 7 lat doświadczenia zawodowego w specjalności inwestycje, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza z zakresu warunków kontraktowych FIDIC, budownictwa, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office i programu MS Project na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


APLIKUJ TERAZ