Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy technik
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120326

Warunki pracy

-        obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze,


-        wysiłek fizyczny,


-        praca w terenie,


-        praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne i terenowe materiałów budowlanych i wykonanych z nich asortymentów robót budowlanych w zakresie mieszanek mineralno–asfaltowych, gruntów, kruszyw, stabilizacji i betonu w celu określenia jakości wbudowanych materiałów oraz określenia jakości wykonanych robót, związanych z realizacją przez Oddział zadań inwestycyjnych, w tym z realizacją programów rządowych
 • Pobiera w terenie, transportuje, przygotowuje i pielęgnuje próby laboratoryjne, w celu przeprowadzenia badań i pomiarów
 • Opracowuje sprawozdania z badań laboratoryjnych i terenowych, w celu określenia poziomu zgodności i otrzymanych wyników z wymaganiami
 • Przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne, w celu właściwego ich nadzorowania
 • Przygotowuje dane do Monitoringu Jakości Robót na podstawie przeprowadzonych badań na realizowanych zadaniach, w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu
 • Współpracuje z nadzorem realizowanych zadań, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek i wykonywania badań terenowych
 • Monitoruje warunki środowiskowe oraz przeprowadza bieżące i okresowe sprawdzenia wyposażenia pomiarowo-badawczego, w celu utrzymania wymaganych normami badawczymi warunków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • Kompetencje: •wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, •rzetelność, •organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, •współpraca, •komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie zaawansowanym
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań mieszanek mineralno- asfaltowych, gruntów, kruszyw, stabilizacji i betonu
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w zakresie mieszanek mineralno- asfaltowych, gruntów, kruszyw, stabilizacji i betonu.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Inspektor transportu kolejowego

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w...

Opublikowano: dzisiaj
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: ManpowerGroup
Specjalista ds. zarządzania transportem

Zadania: Kontrola transportu inbound Freight clearing – wyjaśnianie odchyleń faktur transportowych Ścisła współpraca z działem księgowości w zakresie rozliczania faktur transportowych Monitorowanie i proces poprawy jakości danych na platformie IBL...

Opublikowano: wczoraj
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. prognoz ruchu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie analiz prognostycznych ruchu pasażerskiego z wykorzystaniem modeli prognostycznych w programie PTV Visum, wykonywanie analiz prognostycznych ruchu towarowego, weryfikacja analiz transportowych wykonywanych...

Opublikowano: wczoraj
  Miejsce pracy: łódzkie Firma: ManpowerGroup
Specjalista ds. transportu

Zadania: Planowanie i zarządzanie flotą pojazdów Kontrola jakości i kosztów transportowych Obsługa klientów poprzez planowanie, realizowanie, kontrolowanie zleceń transportowych Rozliczenia z przewoźnikami – raportowanie terminowości dostaw Wymagania:...

Opublikowano: 2023-06-07