Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy Specjalista / Główny Specjalista / Ekspert w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 21/2022

Podstawowe obowiązki:

 • Realizacja działań związanych z budową, utrzymaniem i aktualizacją międzygałęziowego modelu ruchu dla sektora transportu.
 • Przygotowanie narzędzi oraz przygotowanie i przetwarzanie informacji/danych niezbędnych do zasilenia międzygałęziowego modelu ruchu dla sektora transportu.
 • Realizacja działań w zakresie prowadzenia analiz strategicznych programów rządowych i ich projektów, w tym przygotowywanie krajowych prognoz ruchu.
 • Realizacja działań związanych ze sporządzaniem analiz dla sektora transportu w zakresie wydajności systemu transportowego, mobilności, porównawczych wariantów inwestycyjnych oraz analiz prognostycznych ruchu dla sektora transportowego.
 • Współpraca z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami realizującymi kompleksowe Plany Transportowe.
 • Przygotowywanie informacji dotyczących projektów transportowych współfinansowanych ze środków wspólnotowych w zakresie analiz popytu i podaży dla różnych gałęzi transportu oraz prognoz ruchu dla poszczególnych projektów współfinansowanych ze środków EU.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  - minimum 2 lata na stanowisko Starszy specjalista,
  - minimum 3 lata na stanowisko Główny specjalista/ Ekspert.
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne lub związane z analizą danych, statystyką, informatyką, matematyką, telekomunikacją.
 • Znajomość SQL.
 • Umiejętność budowy i obsługi baz danych i systemów do zarządzania nimi (np. MS ACCESS, Hadoop lub pokrewne).
 • Znajomość programów do tworzenia, edycji, analizowania i wyświetlania danych geoprzestrzennych (GIS).

Wymagania dodatkowe:

 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w procesie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych (Big Data).
 • Biegła znajomość MS EXCELL.
 • Znajomość oprogramowania dedykowanego modelowaniu ruchu (np. VISUM, EMME, SATURN).
 • Znajomość problematyki sektora transportu.
 • Znajomość zagadnień związanych z tematyką modelowania i prognozowania ruchu.
 • Znajomość zagadnień związanych ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi i mobilnością ludności.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz, raportów i opracowań pisemnych oraz prezentacji wyników raportów.
 • Umiejętność stawiania hipotez, wyciągania wniosków przez analizowanie i interpretowanie dostępnych danych oraz dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.
 • Podstawowa znajomość statystyki.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • 2List motywacyjny (opcjonalnie).
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty