Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 126637

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)


- praca w terenie


- krajowe i zagraniczne podróże służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin   
  dziennie


- zmienne warunki atmosferyczne


- praca na wysokości


- praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t

Zakres zadań

 • przeprowadza inspekcje statków o polskiej przynależności celem wydania lub potwierdzania dokumentów bezpieczeństwa uprawniających do żeglugi
 • przeprowadza audyty w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) w siedzibie armatora i na statkach oraz wystawianie prawem przewidzianych dokumentów w celu sprawdzenia prawidłowości działania systemu
 • przeprowadza weryfikacje i próby efektywności dla statków o polskiej przynależności, zgodnie z ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code) oraz wydawanie przewidzianych prawem dokumentów
 • przeprowadza inspekcje oraz kontrole warunków pracy i życia marynarzy na statkach o polskiej przynależności, w tym wydawanie stosownych dokumentów, zgodnie z postanowieniami Konwencji o pracy na morzu (MLC) oraz ustawy o pracy na morzu
 • przeprowadza kontrole stacji atestujących sprzęt statkowy oraz wnioskowanie do Głównego Inspektora w celu wydania lub potwierdzenia świadectwa uznania
 • opracowuje propozycje zmian w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do tworzenia projektów aktów prawnych w celu aktualizacji regulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyki zawodowej na stanowisku oficerskim na statku
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów prawa morskiego z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, warunków pracy i życia marynarzy oraz ochrony żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Audytor ISM
 • Audytor wewnętrzny ISO
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Wiedza z zakresu zarządzania jakością, kontroli i zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego E-inspekcje
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty