Spedytor Krajowy i Międzynarodowy
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania na stanowisku pracy:
 • Organizowanie transportu.
 • Przygotowanie i przesłanie zleceń i innych potrzebnych dokumentów do przewoźnika.
 • Wypisywanie zleceń transportowych z wszystkimi niezbędnymi informacjami dla przewoźnika.
 • Gromadzenie kompletu aktualnych dokumentów firm transportowych.
 • Weryfikacja przewoźników (sprawdzanie ważności polisy przewoźnika OCP, licencji i dokumentów założycielskich).
 • Nadzór nad kompletnością otrzymywanych od klienta zleceń transportowych (wypełnienie każdej rubryki zlecenia).
 • Nadzór nad terminowością zwrotu od przewoźnika podpisanych dokumentów (potwierdzenie odbioru towaru, CMR).
 • Nadzór nad terminowością załadunków i rozładunków.
 • Nadzór nad kompletnością dokumentów towarzyszących przesyłce.
 • Monitorowanie przesyłki od momentu załadunku do rozładunku.
 • Bieżące utrzymywanie kontaktów z klientami i przewoźnikami.
 • Informowanie na bieżąco klienta o ewentualnych problemach.
 • Wystawianie faktur pro forma.
 • Przygotowanie dokumentów potrzebnych do wystawienia faktur przez Dział Księgowości.
Wymagania:
 • Język angielski komunikatywny w mowie i piśmie, każdy inny język będzie dodatkowych atutem.
 • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunek logistyka lub pokrewny.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty