Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126250

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - praca w terenie - przeprowadzanie oględzin i czynności na miejscu kolizji, - krajowe wyjazdy służbowe, - stres związany z obsługą interesantów zewnętrznych, - zagożenie korupcją

Zakres zadań

 • dokonywanie oględzin uszkodzonego lub zdewastowanego sprzętu transportowego, celem sporządzenia ocen technicznych oraz wstępnych wycen powstałych strat,
 • koordynacja działań realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych KWP w Gdańsku w zakresie procedur dot. zgłaszania szkód transportowych przez jednostki , w których powstała szkoda,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z ewidencją kolizji, wypadków i dewastacji służbowego sprzętu transportowego, sporządzanie protokołów szkody,
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad prowadzonymi przez KMP i KPP postępowaniami szkodowymi,
 • wykonywanie kalkulacji napraw powypadkowych,
 • planowanie i przedstawienie propozycji napraw powypadkowych w formie bezgotówkowej w poza resortowych warsztatach blacharsko-lakierniczych ,
 • przygotowanie i sporządzanie okresowych analiz dot. kolizji i wypadków z udziałem służbowego sprzętu transportowego celem wskazania i wyeliminowania przyczyn powstawania szkód transportowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1,5 roku w obszarze gospodarki transportowej
 • umiejętność interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz chęć systematycznego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania, asertywność, komunikatywność i kreatywność,
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy,
 • znajomość budowy pojazdów samochodowych,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy,
 • znajomość obowiązujących systemów wyceny szkód
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: wielkopolskie Firma: Dino Polska S.A.
Specjalista ds. transportu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Organizację transportu (m.in. planowanie dostaw do marketów, odbiorów zewnętrznych oraz zleceń serwisowych) Kontrolę jakości i terminowości świadczonych usług transportowych oraz nadzór nad...

Opublikowano: 2023-09-26
  Miejsce pracy: śląskie Firma: PaNELTECH Sp. z o.o.
Specjalista ds. Transportu i Logistyki

Główny zakres obowiązków: Planowanie i organizacja transportu; Zapewnienie wysokiej jakości realizacji usług transportowych; Zarządzanie i kontrola terminowości realizowanych zleceń transportowych; Współpraca z klientami oraz firmami przewozowymi;...

Opublikowano: 2023-09-26
  Miejsce pracy: zachodniopomorskie Firma: Dino Polska S.A.
Specjalista ds. transportu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Organizację transportu (m.in. planowanie dostaw do marketów, odbiorów zewnętrznych oraz zleceń serwisowych) Kontrolę jakości i terminowości świadczonych usług transportowych oraz nadzór nad...

Opublikowano: 2023-09-25
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. organizacji utrzymania linii kolejowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowanie długookresowych planów robót utrzymaniowych na liniach kolejowych, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie zbierania zapotrzebowania jednostek na roboty utrzymaniowe, udział w...

Opublikowano: 2023-09-25