Specjalista ds. Obsługi Klienta (Shortsea)
Miejsce pracy: Gdynia

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • Utrzymywanie i rozwijanie relacji z klientami z segmentu Shortsea.
 • Codzienny kontakt z klientem w celu zapewnienia najwyższej jakości realizowanych usług.
 • Współpraca zarówno w ramach wewnętrzych struktur organizacji jak i z zewnętrznymi partnerami w celu zapewnienia terminowych dostaw ładunków.
 • Zarządzanie poszczególnymi zleceniami na poziomie operacyjnym.
 • Koordynacja zamknięć statkowych list załadunkowych oraz planowanie niezbędnej przestrzeni ładunkowej.
 • Weryfikacja dokumentacji zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi jak i przepisami międzynarodowymi.
 • Aktywny udział we wszelkich inicjatywach w ramach organizacji.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Bardzo dobrych umiejętności z zakresu obsługi klienta.
 • Wymagane wykształcenie wyższe z zakresu transportu, logistyki i/lub ekonomii.
 • Minimum 2 lata doświadczenia w firmie zajmującej się transportem morskim i/lub lądowym.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego zarówno w mowie jak i w piśmie.
 • Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel).
 • Wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych oraz umiejętności generowania skutecznych i innowacyjnych rozwiązań.
 • Samodzielności, bardzo dobrej organizacji pracy i odporności na stres.
 • Dokładności, sumienności i zaangażowania w wykonywaną pracę.
 • Umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz predyspozycji do pracy w zespole.
 • Umiejętności szukania rozwiązań w celu zapewnienia satysfakcji klienta.
 • Znajomość przepisów celnych będzie dodatkowym atutem.
Wybranej osobie oferujemy:
 • Zatrudnienie w nowoczesnej organizacji o międzynarodowych standardach (praca również w weekendy i święta).
 • Wyjątkową atmosferę w zgranym zespole.
 • Pełną wyzwań pracę w wielokulturowym środowisku i duże możliwości rozwoju.
 • Pakiet socjalny.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Unifeeder A/S S. A. Oddział w Polsce, na potrzeby rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Obsługi Klienta (Shortsea)

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne i niezbędne, aby uczestniczyć postępowaniu rekrutacyjnym. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Unifeeder A/S S. A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Gdyni (81-300) przy ulicy Sportowej 8, zwany dalej Pracodawcą.Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty