IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Specjalista ds. inteligentnych systemów transportowych

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1653] D


Zadania:
 • Nadzór zadań wdrożeniowych dotyczących inteligentnych systemów transportowych
 • Monitoring projektów z zakresu inteligentnych systemów transportowych
 • Udział w procesie przeprowadzania postępowań przetargowych dotyczących inteligentnych systemów transportowych oraz pełnienie nadzoru nad wykonywaniem umów
 • Weryfikacja dokumentacji dla planowanych zadań dotyczących inteligentnych systemów transportowych, w tym programów funkcjonalno – użytkowych
 • Opracowywanie i aktualizacja standardów w zakresie inteligentnych systemów transportowych
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi
 • Sporządzanie analiz i opinii w zakresie inteligentnych systemów transportowych
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (o profilu dotyczącym organizacji i zarządzania transportem drogowym lub o profilu dotyczącym zastosowania systemów informatycznych i telematycznych transportu drogowego)
 • 2-3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze inteligentnych systemów transportowych, zarządzania ruchem drogowym
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych
 • Znajomość ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i chęć doskonalenie zawodowego
 • Rzetelność, dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Chęć współpracy w zespole, komunikatywność
Mile widziane:
 • obsługa programów GIS - systemów informacji geograficznej
 • znajomość notacji, UML, BPMN
 • znajomość zasad prowadzenia testów odbiorowych (np. testów SAT przydrożnych urządzeń ITS)
 • znajomość oprogramowania Enterprise Architekt
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
Oferujemy:
 • Współpracę na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej
 • Możliwość korzystania z ubezpieczenia na życie
 • 2-3 dniowe podróże służbowe z wykorzystaniem firmowego środka transportu (1x w miesiącu na terenie Polski)
 • Pracę w metodyce zwinnej (Agile)


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty