Jesteśmy największą w Polsce firmą świadczącą niezależne usługi w zakresie badań i ekspertyz jakościowych, dysponującą siecią akredytowanych laboratoriów analitycznych.  

 

Dla naszych klientów z wielu branż oferujemy szeroki wachlarz wyspecjalizowanych analiz żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, farmaceutyków, opakowań i artykułów przemysłowych, paliw ciekłych i stałych i wielu innych.  

 

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. posiada ponad 10 oddziałów w Polsce oraz na rynku zagranicznym. Łącznie zatrudnia ponad 800 osób. 

Próbkobiorca
Miejsce pracy: Radom

Pozwól, że od razu wyjaśnimy jaki kandydat na Próbkobiorcę jest dla nas najcenniejszy: taki, który jest nastawiony na komunikację i współpracę z Klientem. Poza tym potrafi dostosować się do zmieniających się planów dnia. Nie lubi siedzenia za biurkiem tyko za kierownicą, gdyż większość dnia spędza w trasie.

Najważniejsze na tym stanowisku to pobór próbek od Klienta (np. woda, gleba) ze szczególnym zachowaniem określonych norm. My zadbamy o sprzęt, sprawne auto i dostarczenie odpowiedniej dawki wiedzy.

 

Miejsce pracy: praca na terenie województwa mazowieckiego 

 

Wymagania
  • Czynne prawo jazdy kat. B
  • Dokonywania poborów zgodnie z zasadami i normami, gdyż jakość jest dla nas priorytetem
  • Pobór i odbiór próbek w określonych ramach czasowych z zachowaniem zasad w ruchu drogowym (mandaty płacisz sam)
Oferujemy:
  • Umowę zlecenie (z możliwością przejścia na umowę o pracę) z wypłatą na czas
  • Telefon służbowy z możliwością korzystania do celów prywatnych
  • Samochód służbowy z możliwością korzystania do celów prywatnych na preferencyjnych warunkach

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ