Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. zatwierdzeń instalacji systemu ERTMS

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/71/09/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie i aktualizacja instrukcji oraz procedur, a także opracowywanie wzorów dokumentów Spółki, wymaganych dla zrealizowania procesu zatwierdzania instalacji ERTMS,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Spółki w zakresie zatwierdzeń instalacji ERTMS,
 • składanie aplikacji o zatwierdzenie urządzeń ERTMS,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi związana z procesem zatwierdzania instalacji ERTMS,
 • współpraca z właściwymi komórkami Spółki w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania zatwierdzenia urządzeń ERTMS,
 • wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie uzyskiwania zatwierdzeń instalacji przytorowych systemu ERTMS.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wiedza zawodowa w zakresie automatyki, sterowania ruchem kolejowym i ERTMS,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w specjalności automatyka.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ