PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. wykazu linii kolejowych

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/ILK/38/04/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • aktualizacja wykazu linii kolejowych (Instrukcja Wykaz linii Id-12 (D-29),
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie drogi kolejowej oraz opracowanie corocznych raportów statystycznych dla Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Urzędu Statystycznego we współpracy z biurami Centrali Spółki,
 • współpraca z Biurem Nieruchomości i Geodezji Kolejowej przy opracowywaniu map linii kolejowych w części dotyczącej danych opisowych linii,
 • opracowanie corocznego Raportu o stanie technicznym nawierzchni torowej drogi kolejowej oraz Kompendium o stanie technicznym kolejowej infrastruktury branży drogowej,
 • opiniowanie wniosków dotyczących likwidacji linii kolejowych oraz projektów wewnętrznych aktów prawnych i nowych projektów oraz zmian do już istniejących,
 • współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu wniosków inwestycyjnych, w szczególności w zakresie danych statystycznych linii, opisu sieci oraz parametrów techniczno – eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie opinii i wyjaśnień do instytucji zewnętrznych, aktualizacja zasobów wiedzy o stanie infrastruktury drogi kolejowej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności transport kolejowy lub budownictwo
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w specjalności związanej z drogami kolejowymi lub budownictwem,
 • wiedza zawodowa w zakresie eksploatacji, infrastruktury kolejowej, budownictwa,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty