Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. współpracy międzynarodowej w zakresie korytarzy transportowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IWM/92/08/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynacja wszelkich przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem korytarzy towarowych w Polsce, w szczególności z Bursztynowym Korytarzem Towarowym nr 11,
 • reprezentacja stanowiska PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w strukturach międzynarodowych korytarza towarowego nr 11 oraz koordynacja udziału przedstawicieli Spółki w ramach grup roboczych korytarza,
 • robocza współpraca z zarządcami infrastruktury krajów Unii Europejskiej, ministerstwem właściwym ds. transportu i organizacjami sektorowymi,
 • koordynacja spójności rozwiązań stosowanych w Spółce z wymogami korytarza towarowego nr 11,
 • wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych dotyczących korytarza towarowego nr 11,
 • merytoryczne wspomaganie opracowywania analiz, ekspertyz itp. w zakresie prowadzonych zagadnień.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok pracy w obszarze prawa lub współpracy międzynarodowej,
 • wiedza zawodowa w zakresie współpracy międzynarodowej, prawa, transportu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (B2),
 • dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • zorientowanie na realizację celów,
 • kreatywność,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • doświadczenie w sektorze transportu kolejowego.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty