Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. techniczno-ruchowych

Ostrów Wielkopolski
Numer referencyjny:
WZ/IZ/48/12/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i pracą w warunkach zimowych oraz nadzór merytoryczny na realizacją harmonogramu i przygotowaniem dokumentacji pracy w tych warunkach,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizacji usług dodatkowych, terminowe rozliczenia przewoźników oraz podmiotów zaangażowanych w procesie eksploatacji linii kolejowych,
 • przygotowywanie dokumentacji i umów oraz nadzór merytoryczny nad przygotowaniem materiałów do edycji Dodatku I, Dodatku II, Zeszytów Rozkładów Jazdy,
 • udział w opracowaniu i wdrażaniu Miejscowych Porozumień Granicznych dla zapewnienia właściwej współpracy eksploatacyjnej z zagranicznymi zarządcami infrastruktury kolejowej,
 • wykonywanie zadań wynikających z harmonogramu aktualizacji obowiązujących i przygotowywanych do kolejnej edycji Regulaminów Sieci oraz analiza i nadzór nad realizacją Rozkładu jazdy.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku na stanowiskach związanych z ruchem pociągów,
 • wiedza zawodowa w zakresie: ruch kolejowy, transport kolejowy, eksploatacja, bezpieczeństwo kolejowe, administracja, współpraca z przewoźnikami,
 • obsługa pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ