Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. przejazdów kolejowo-drogowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILK/168/04/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości statystycznej i stanu technicznego nawierzchni  drogowej na przejazdach kolejowo - drogowych i przejściach oraz przekazywanie informacji w tym zakresie wewnątrz Spółki oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad danymi w aplikacji Ewidencji przejazdów systemu e-POS oraz współpraca z IIN nad rozbudową tej aplikacji,
 • nadzór nad oznakowaniem przejazdów kolejowo - drogowych i przejść w naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym  skrzyżowania oraz przekazywanie służbom ratunkowym, policji i straży pożarnej aktualnych wykazów przejazdów i przejść,
 • koordynowanie działań dla dostosowania przejazdów kolejowo – drogowych do obowiązujących uregulowań prawnych,
 • współudział w opracowaniu corocznego raportu o stanie technicznym drogi kolejowej oraz prawidłowej strategii Spółki, w zakresie przejazdów kolejowo - drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn,
 • koordynowanie działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach, wynikających z wydanych zaleceń PKBWK i UTK oraz ujętych w programach poprawy bezpieczeństwa w Spółce,
 • opiniowanie projektów norm, ustaw i rozporządzeń oraz instrukcji w zakresie merytorycznym oraz wniosków budowy nowych i likwidacji istniejących przejazdów kolejowo - drogowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne, 
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na podobnym stanowisku,
 • wiedza zawodowa w zakresie transportu kolejowego i budownictwa,
 • wiedza zawodowa z zakresu eksploatacji, infrastruktury kolejowej i budownictwa,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
 Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na podobnym stanowisku.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ