Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Stanowisko ds. programów strategicznych i projektów krajowych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/ISR/57/05/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • weryfikacja list projektów strategicznych realizowanych przez Spółkę,
 • analiza i priorytetyzacja inicjatyw inwestycyjnych w zakresie projektów strategicznych realizowanych przez Spółkę,
 • analiza postępu prac w zakresie realizowanych projektów strategicznych, formułowanie wniosków i propozycji zmian,
 • określanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie projektów strategicznych pod kątem zapewnienia spójności i komplementarności z innymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • przygotowywanie programów inwestycyjnych dla projektów strategicznych realizowanych przez Spółkę,
 • pozyskiwanie i gromadzenie danych w zakresie projektów strategicznych realizowanych przez Spółkę.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna lub pokrewnej,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z inwestycjami,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność i szczegółowość,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty