Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. organizacji utrzymania linii kolejowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILK/54/12/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie długookresowych planów robót utrzymaniowych na liniach kolejowych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie zbierania zapotrzebowania jednostek na roboty utrzymaniowe,
 • udział w tworzeniu przepisów i standardów wewnętrznych oraz opiniowaniu ustaw i rozporządzeń z zakresu utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • udział we wdrażaniu nowych metod i technologii z zakresu rozwoju i utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • przygotowywanie umów oraz kontraktów wieloletnich na utrzymanie nawierzchni kolejowej oraz nadzorowanie ich realizacji.
 • analizowanie i ocena wykorzystania potencjału Zakładu Maszyn Torowych oraz spółek zależnych w zakresie realizacji robót utrzymaniowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • ukończone technikum kolejowe lub wykształcenie wyższe w specjalności transport kolejowy lub pokrewnej,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej, dróg kolejowych, eksploatacji,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Mile widziane kwalifikacje:

 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z drogami kolejowymi.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ