Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. organizacji robót i zamknięć torowych

Poznań
Numer referencyjny:
WZ/IR/107/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej, przetargowej, projektowej i budowlanej w zakresie inżynierii i techniki ruchu kolejowego dla zadań inwestycyjnych w celu minimalizacji negatywnego wpływu na przepustowość linii kolejowych,
 • opracowanie zbiorczego harmonogramu zamknięć torowych w celu przygotowania informacji dla opracowania rozkładu jazdy pociągów,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki i podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków udostępniania infrastruktury, zamknięć torowych, bezpieczeństwa ruchu pociągów i prowadzonych robót w celu eliminowania utrudnień eksploatacyjnych wynikłych w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • opracowanie założeń do zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi w celu optymalizacji rozkładu jazdy pociągów,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z ponoszeniem kosztów z tytułu ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych w czasie realizacji zadań inwestycyjnych (kary za opóźnienia pociągów, wydłużenie zamknięć torowych, zmianę organizacji ruchu itp.) w celu obciążenia odpowiedzialnych wykonawców powstałymi kosztami,
 • monitorowanie zagrożeń wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz analiza wydarzeń w celu proponowania działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu pociągów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności ruch kolejowy,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym,
 • wiedza zawodowa w zakresie ruchu kolejowego oraz inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu SEPE na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Główny specjalista ds. inżynierii ruchu

Będziesz odpowiadać za: Zapewnienie rozwoju systemu tramwajowego w celu wsparcia sprawnego i efektywnego, operacyjnie oraz kosztowo przebiegu procesów biznesowych zachodzących w Spółce, w szczególności procesu głównego, tj. realizacji zadań przewozowych....

Opublikowano: 2022-08-08
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Nastawniczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym, prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku, obsługa urządzeń w...

Opublikowano: 2022-08-08
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Nastawniczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym, prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku, obsługa urządzeń w...

Opublikowano: 2022-08-08
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Nastawniczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym, prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku, obsługa urządzeń w...

Opublikowano: 2022-08-08