PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrum Realizacji Inwestycji poszukuje osób na stanowisko:

 

Stanowisko ds. organizacji robót i zamknięć torowych

Miejsce pracy: Poznań
numer referencyjny: WZ/IR/95/12/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej, przetargowej, projektowej i budowlanej w zakresie inżynierii i techniki ruchu kolejowego dla zadań inwestycyjnych w celu minimalizacji negatywnego wpływu na przepustowość linii kolejowych,
 • opracowanie zbiorczego harmonogramu zamknięć torowych w celu przygotowania informacji dla opracowania rozkładu jazdy pociągów,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki i podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków udostępniania infrastruktury, zamknięć torowych, bezpieczeństwa ruchu pociągów i prowadzonych robót w celu eliminowania utrudnień eksploatacyjnych wynikłych w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego,
 • opracowanie założeń do zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi w celu optymalizacji rozkładu jazdy pociągów,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z ponoszeniem kosztów z tytułu ograniczeń techniczno-eksploatacyjnych w czasie realizacji zadań inwestycyjnych (kary za opóźnienia pociągów, wydłużenie zamknięć torowych, zmianę organizacji ruchu itp.) w celu obciążenia odpowiedzialnych wykonawców powstałymi kosztami,
 • monitorowanie zagrożeń wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz analiza wydarzeń w celu proponowania działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu pociągów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności ruch kolejowy,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym,
 • wiedza zawodowa w zakresie ruchu kolejowego oraz inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu SEPE na poziomie podstawowym,
 • znajomość języka rosyjskiego, angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: małopolskie Firma: DB Cargo Polska S.A.
Dyżurny Ruchu

Opis stanowiska: Obsługa nastawni kolejowej Zarządzanie i nadzorowanie pracą manewrowych na bocznicy Prowadzenie ruchu kolejowego Prowadzenie dokumentacji ruchowej Koordynowanie dostaw z przewoźnikami kolejowymi Wymagania: Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko...

Opublikowano: dzisiaj
  Miejsce pracy: opolskie Firma: BZK Group
Specjalista ds. infrastruktury kolejowej

Zakres obowiązków: Przygotowywanie dokumentów związanych ze Świadectwem Bezpieczeństwa Bocznicy Kolejowej (kontakt z UTK). Nadzór oraz dokonywanie zmian w Regulaminie Pracy Bocznicy Kolejowej. Nadzór oraz dokonywanie zmian w: Instrukcji Utrzymania...

Opublikowano: dzisiaj
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. organizacji robót i zamknięć torowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej, przetargowej, projektowej i budowlanej w zakresie inżynierii i techniki ruchu kolejowego dla zadań inwestycyjnych w celu minimalizacji negatywnego wpływu na...

Opublikowano: 2021-01-13
  Miejsce pracy: lubuskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Nastawniczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzorowanie pracowników wykonujących roboty w podległym okręgu nastawczym, prowadzenie dokumentacji w celu prowadzenia ruchu i ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku, obsługa urządzeń w...

Opublikowano: 2020-12-24