Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkła-dy jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. nawierzchni i podtorza

Siedlce
Numer referencyjny:
WZ/IZ/45/04/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • planowanie i organizacja zamknięć torowych i udział w sporządzaniu regulaminów prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót nawierzchniowych i podtorza celem optymalizacji procesu prowadzenia robót,
 • przygotowanie niezbędnych danych do opracowania rozkładów jazdy dla zapewnienia jakości usług przewozowych,
 • obsługa systemów informatycznych w zakresie przydzielonych dostępów: Baza POS. POSEOR.,
 • ewidencjonowanie i paszportyzacja nawierzchni i podtorza zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, 
 • przygotowanie danych dla realizacji zadań w zakresie eksploatacji i robót utrzymaniowych nawierzchni i podtorza dla zapewnienia należytego stanu technicznego, 
 • uzgadnianie tras i warunków przejazdów ładunków z przekroczoną skrajnią i ładunków niebezpiecznych,
 • sporządzanie, realizowanie i rozliczanie planów rzeczowo-finansowych, napraw i remontów nawierzchni i podtorza dla właściwego ich utrzymania, 
 • przygotowanie danych do dokumentacji przetargowej w celu właściwego opracowania kompletnego materiału,
 • współpraca w obsłudze organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.  
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie, 
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w zakresie organizacji robót nawierzchniowych, planowaniu zamknięć torowych, sporządzaniu regulaminów prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót nawierzchniowych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomości technologii robót nawierzchniowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ