Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. monitorowania realizacji zamknięć torowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/55/04/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie gotowości Wykonawcy i Zamawiającego do podjęcia przydzielonych zamknięć torowych oraz do terminowego zejścia z zamknięć torowych,
 • monitorowanie realizacji robót wymagających zamknięć torowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • monitorowanie wydarzeń i usterek powstałych w wyniku prowadzonych inwestycji oraz monitorowanie i dokumentowanie terminów realizacji przydzielonych zamknięć torowych,
 • udział w opracowywaniu sieciowych, okresowych i tygodniowych harmonogramów zamknięć torowych. Udział w radach budowy oraz monitoringach terenowych,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej, przetargowej i budowlanej w zakresie inżynierii ruchu kolejowego dla zadań inwestycyjnych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki i podmiotami zewnętrznymi w zakresie warunków udostępniania infrastruktury, zamknięć torowych, bezpieczeństwa ruchu pociągów i prowadzonych robót,
 • opracowanie założeń do zmian w organizacji ruchu pociągów w związku z prowadzonymi robotami inwestycyjnymi.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy na stanowiskach związanych z inwestycjami lub ruchem kolejowym,
 • wiedza zawodowa w zakresie inwestycji i ruchu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ