PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

 

Stanowisko ds. koordynacji planowania strategicznego

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/ISR/85/01/21
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analiza realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów dla sieci kolejowej w Polsce,
 • udział w opiniowaniu dokumentacji przygotowawczych i realizacyjnych (studiów wykonalności, dokumentacji projektowych) pod kątem wzajemnej koordynacji projektów oraz zapewnienia wymagań dla sieci kolejowej w Polsce,
 • analiza stanu technicznego sieci kolejowej w celu formułowania propozycji (remontów, przebudowy) dla zapewnienia jej spójności,
 • wykonywanie analiz poprawy dostępu do infrastruktury transportu pasażerskiego i towarowego,
 • udział w formułowaniu opinii i stanowisk Spółki do zgłaszanych przez interesantów zewnętrznych inicjatyw inwestycyjnych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w specjalnościach: transport, inżynieria ruchu, budownictwo i pokrewnych,
 • znajomość polskiej sieci kolejowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • ogólne zainteresowanie transportem kolejowym,
 • znajomość systemów informatycznych używanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: SEPE, SKRJ,
 • znajomość tematyki budowy, utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej,
 • znajomość zasad udzielania zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ