Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. gospodarki materiałowej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IN/30/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • planowanie, kontrola i koordynacja gospodarki materiałowej i magazynowej w Jednostce,
 • konsolidacja i standaryzacja grup asortymentowych w ramach zamówień lokalnych,
 • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej,
 • sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym i udzieleniu zamówienia publicznego oraz koordynacja przekazywanych danych w zakresie procedur przetargowych, udział w pracach Komisji Przetargowej i postępowaniach odwoławczych,
 • przygotowywanie dokumentów z postępowania przetargowego dla organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku pracy na podobnym stanowisku,
 • wiedza zawodowa w zakresie administracji, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,,
 • umiejętność współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty