Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. certyfikacji inwestycji kolejowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/83/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie zmian w infrastrukturze kolejowej w zakresie obowiązku posiadania przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odpowiednich świadectw, certyfikatów i zezwoleń na dopuszczenie urządzeń, budowli i podsystemów strukturalnych do eksploatacji,
 • monitorowanie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie spełnienia wymagań dla certyfikacji oraz ocen zgodności na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • monitorowanie współpracy Biura z właściwymi komórkami organizacyjnymi PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w zakresie uzyskania odpowiednich świadectw, certyfikatów i zezwoleń na dopuszczenie urządzeń, budowli i podsystemów strukturalnych do eksploatacji,
 • udział w gremiach oceniających projekty inwestycyjne (ZOPI) dla zapewnienia merytorycznego wsparcia w zakresie certyfikacji i oceny zgodności,
 • opiniowanie wniosków do Urzędu Transportu Kolejowego związanych z interoperacyjnością (odstępstwa od stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów),
 • opiniowanie projektów przepisów unijnych i krajowych dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie transportu kolejowego,
 • wiedza z zakresu infrastruktury kolejowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów związanych z transportem lub administracją,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu procesów certyfikacyjnych,
 • wiedza w zakresie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim
Specjalista ds. transportu

Zapewnienie płynności i terminowości dostaw. Codzienne planowanie wysyłek przychodzących i wychodzących oraz powrotnych. Organizowanie i koordynacja transportu krajowego i międzynarodowego. Efektywne planowanie floty przy użyciu dostępnych narzędzi z...

Opublikowano: 2023-02-05
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: UPS Polska Sp. z o.o.
Specjalista ds. Operacji Lotniczej

praca w godzinach: 16:00-22:00 Główne zadania: Dbanie o poprawną realizację operacji lotniczej importowej, eksportowej, tranzytowej Nadzorowanie pracy podwykonawców Dbanie o bezpieczeństwo przesyłek oraz transportu Współpraca z załogą przewoźników...

Opublikowano: 2023-02-03
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. infrastruktury pasażerskiej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja zadań analityczno-utrzymaniowych w obszarze informacji pasażerskiej oraz udział w komisjach odbiorowych w obszarze małej architektury realizujących zadania inwestycyjne i utrzymaniowo-naprawcze, przegląd...

Opublikowano: 2023-02-02
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie korytarzy transportowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: koordynacja wszelkich przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem korytarzy towarowych w Polsce, w szczególności z kolejowym korytarzem towarowym Morze Północne - Bałtyk, reprezentacja stanowiska PKP Polskich Linii...

Opublikowano: 2023-02-02