Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik wydziału polityki sprzedaży produktu​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IUS/129/04/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie podległym Wydziałem w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • formułowanie propozycji w zakresie polityki sprzedaży usług udostępniania infrastruktury kolejowej będącej własnością Spółki,
 • rozwój metodyki wyznaczania stawek jednostkowych opłat za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, ustalania cen dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i cen usług dodatkowych,
 • analizowanie wysokości stawek dostępu do infrastruktury kolejowej i formułowanie propozycji zmian w tym zakresie,
 • określanie kierunków rozwoju eksploatowanych w Wydziale systemów informatycznych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów w zakresie związanym z udostępnianiem infrastruktury kolejowej.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, w tym 2 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie infrastruktury kolejowej i jej udostępniania, w tym ustalania stawek​ dostępu,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie transportu kolejowego,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska,
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość języka angielskiego.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ