Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Sekcji Zgrzewania Szyn

Bydgoszcz
Numer referencyjny:
WZ/IM/113/10/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zarządzanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań Sekcji,
 • monitorowanie i kontrola terminowej i rzetelnej realizacji zadań Sekcji,
 • planowanie krótko i długoterminowych zadań Sekcji,
 • organizowanie pracy Sekcji oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • nadzór nad utrzymaniem, budynków i budowli oraz bocznicy własnej Zgrzewalni Szyn,
 • stosowanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) i Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) obowiązujących w Spółce,
 • nadzór nad właściwym wykorzystaniem środków transportowych Sekcji zgodnie z Polityką Samochodową Spółki oraz prowadzeniem gospodarki materiałowej Sekcji,
 • nadzorowanie prawidłowości i terminowości sporządzania dokumentacji pracy i sprawozdawczości,
 • zgłaszanie potrzeb organizacji szkoleń i pouczeń z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania,
 • nadzór merytoryczny i funkcjonalny nad systemem SAP i Platformą Zakupową w ramach posiadanych uprawnień.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku i 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • znajomość MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza zawodowa w zakresie: logistyka, maszyny i pojazdy kolejowe,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość programu SAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ