Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Sekcji Eksploatacji

Świnoujście
Numer referencyjny:
WZ/IZ/84/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie podległym zespołem w celu prawidłowej i efektywnej realizacji zadań,
 • stosowanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS oraz inicjowanie i wnioskowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • stosowanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur Systemu Zarządzania Utrzymaniem MMS,
 • kontrola, analiza i ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej w aspekcie bezpieczeństwa, punktualności pociągów i jakości informacji dla podróżnych,
 • udział w komisjach powypadkowych oraz w ustalaniu przyczyn zdarzeń i podejmowaniu działań eliminujących ich powstawanie, uczestnictwo w organizowaniu i usuwaniu skutków wypadków, awarii i klęsk żywiołowych,
 • współpraca w zakresie realizacji robót inwestycyjnych w ramach uregulowań wewnętrznych Spółki,
 • nadzór nad gospodarką materiałową i magazynową, wykorzystaniem i ochroną środków trwałych oraz gospodarowaniem gruntami i terenami kolejowymi będącymi  w zarządzie PKP PLK S.A.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane na kierunku: transport,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ruchem kolejowym , w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • egzamin kwalifikacyjny na stanowisko z branży: automatyki, drogowej lub ruchowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji, SMS, MMS, bezpieczeństwa kolejowego, infrastruktury kolejowej oraz gospodarki materiałowej,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty