Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler transportu drogowego
Miejsce pracy: Słubice
Ogłoszenie o naborze Nr 139514

Warunki pracy


 • Prowadzenie kontroli w terenie, jak i w siedzibach przedsiębiorstw.
 • Praca w terenie związna z wysiłkiem fizycznym.
 • Kierowanie pojazdem służbowym, w tym pojazedm uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
 • Praca z bronią palną.
 • Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.
 • Wykonywanie czynności kontrolnych - obszar województwa lubuskiego. Realizacja czynności administracyjnych - biuro Oddziału Wydziału Inspekcji w Słubicach.

Zakres zadań

 • Samodzielnie prowadzi czynności kontrole na drodze w zakresie uprawnień i zadań ustawowych.
 • Samodzielnie prowadzi czynności kontrole w siedzibie przedsiębiorstw w zakresie uprawnień i zadań ustawowych.
 • Prowadzi postępowania administracyjnie oraz wydaje decyzje administracyjne o nałożeniu kar w celu realizacji zadań Inspekcji.
 • Obsługuje i implementuje dane do systemów informatycznych wykorzystywanych przez WITD w Gorzowie Wlkp.
 • Wykonuje czynności przygotowawcze oraz prowadzi sprawy związane z formułowaniem wniosków o wszczęcie postępowania: - karnego lub karno-skarbowego; - w sprawach wykroczeń; - przed organami Państwowej Inspekcji Pracy; - przewidzianych w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.
 • Współdziała z organami kontroli państwowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego na drogach publicznych.
 • Terminowo przygotowuje sprawozdania i analizy z wykonywanych zadań kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Ukończone 23 lata.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie uprawnień Inspektora Transportu Drogowego (potwierdzone zdanym egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia).
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska Inspektora Transportu Drogowego (zgodnie z art. 76 ust.1 pkt. 5 ustawy o transporcie drogowym)
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego)
 • Posiadanie nienagannej opinii.
 • Obsługa komputera MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Samodzielność, rzetelność, terminowość oraz umiejętność argumentowania.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i zdolności analitycznego myślenia.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii: A, C, D, C+E, D+E
 • Język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • Sumienność, odpowiedzialność, systematyczność.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Starszy inspektor transportu kolejowego

Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w...

Opublikowano: 2024-07-20
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. aktualizacji przepisów ruchu kolejowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: śledzenie dzienników urzędowych oraz monitorowanie zmian w aktualnym stanie prawnym w zakresie przepisów ruchu, przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących obowiązujących przepisów ruchu oraz ich interpretacji i...

Opublikowano: 2024-07-18
  Miejsce pracy: podkarpackie Firma: H+H Polska Sp. z o.o.
Specjalista / Specjalistka ds. Transportu i Logistyki

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU: Zatrudnienie na zastępstwo na okres ok 1,5 roku; Uzgadnianie, potwierdzanie i kontrola realizacji zamówień, przygotowanie i przeprowadzanie zleceń transportowych, rozliczanie zleceń transportowych; Kontrola nad dokumentacją;...

Opublikowano: 2024-07-16
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Hanwha Aerospace Europe
Specjalista ds. Transportu / Logistyki

Logistyka: Planowanie, organizowanie, kontrola procesów logistycznych; Monitorowanie kosztów logistycznych; Zarządzanie magazynem; Koordynacja procesów importu/eksportu. Transport: Koordynacja transportu krajowego i międzynarodowego; Współpraca z...

Opublikowano: 2024-07-16