Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie S.A. z siedzibą 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wiodąca polska firma autokarowa świadcząca usługi przewozu osób w regularnej komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, operator Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia i Hostelu Zachodniego, poszukuje kandydata na stanowisko:

Koordynator / Kierownik ds. Rozwoju Przewozów Lokalnych
Miejsce pracy: Piaseczno
Zakres obowiązków:
 • koordynowanie i nadzór nad działalnością przewozową,
 • optymalizacja wyników na działalności przewozowej,
 • wnioskowanie w sprawach systemu komunikacji autobusowej na terenie działalności bazy,
 • wnioskowanie w zakresie uruchamiania lub likwidacji linii komunikacyjnych,
 • badanie efektywności poszczególnych linii,
 • współpraca z samorządami terytorialnymi w celu informowania o zmianach w komunikacji i przygotowania propozycji dotyczących dofinansowania do komunikacji,
 • opiniowanie w sprawie zmiany w zakresie stosowania taryf przewozu osób i bagażu oraz regulaminu przewozu,
 • wnioskowanie o wprowadzenie ofert handlowych,
 • nadzór nad rozpatrywanie skarg, reklamacji i wniosków dotyczących przewozów pasażerskich zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami wewnętrznymi i obowiązującymi przepisami prawa,
 • wnioskowanie w sprawie szczegółowych zadań dla kontroli rewizorskiej,
 • przygotowywanie wniosków o przedłużenie i odnowienie zezwoleń na przewozy,
 • analiza wpływów ze sprzedaży,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania przewozów i analiz wyników w tym zakresie,
 • pozyskiwanie zleceń na przewozy oraz nadzór nad ich realizacją,
 • nadzór nad planowaniem pracy kierowców.
Wymagania:
 • wykształcenie: wyższe lub średnie,
 • około 2-letnie doświadczenie pracy w firmie związanej z transportem rzeczy lub osób,
 • znajomość systemów informatycznych do planowania czasu pracy kierowców,
 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office,
 • umiejętność planowania pracy kierowców,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność trafnej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji,
 • stanowczość, operatywność i skuteczność w działaniu,
 • mile widziana umiejętność obsługi programów 4Trans, Veritum.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • zatrudnienie przez Pracodawcę w oparciu umowy o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie działającej firmie przewozów krajowych osób,
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • parking,
 • praca w biurze w Piasecznie.
Spełnienie obowiązku informacyjnego:
Dane osobowe gromadzone przez PKS POLONUS w związku z procesami rekrutacyjnymi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, REGON: 000617166, NIP: 525-000-01-27, Kapitał zakładowy: 9.000.000 zł, wpłacony w całości. PKS POLONUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy w formie elektronicznej, na adres email: iod@pkspolonus.pl.Pełną informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym można znaleźć na www.pkspolonus.pl w zakładce Kariera – Klauzula RODO dla kandydatów do pracy.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych, którą należy umieścić w CV:
"Dla potrzeb rekrutacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę (CV) przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 144 zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zostałem poinformowany przed wyrażeniem zgody o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie oraz o zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej wycofania. Znana jest mi treść obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych.

Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane!

A ponadto, jeśli chcą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę, na potrzeby dalszych rekrutacji, a tym samym na zachowanie w PKS POLONUS moich danych po zakończeniu procesu rekrutacji, w którym aktualnie biorę udział. Zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty