JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

poszukuje osób na stanowisko:
Kierownik zmiany
Numer referencyjny: JSWL – KZ
Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za organizowanie i koordynowanie pracy przewozowej na ternie bocznicy KWK Knurów lub Ruch Knurów Szczygłowice, opracowanie operatywnego zmianowego planu pracy przewozowej ze szczególnym uwzględnieniem przyjmowania przewozów i ładunku materiałów, zdawania wagonów ładownych i próżnych do stacji kolejowej, podziału zadań wynikających z operatywnego planu zmianowego, bieżąca kontrola realizacji zmianowego planu pracy ze szczególnym uwzględnieniem terminowości przyjmowania i zdawania wagonów oraz interwencje na wszystkich szczeblach jednostek organizacyjnych, zabezpieczenie ciągłości pracy przewozowej, stały kontakt z dyspozytorem, nadsztygarem przeróbki mechanicznej węgla, zarządcami infrastruktur kolejowych, organizowanie akcji ratunkowej w przypadkach awarii lub zdarzenia kolejowego.

Miejsce pracy: bocznica KWK Knurów lub Ruch Knurów Szczygłowice.


Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, staż pracy w branży kolejowej 1 rok lub wykształcenie średnie, staż pracy w branży kolejowej 5 lat,
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • Obsługa komputera na poziomie dobrym,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Dociekliwość, dokładność, terminowość,
 • Wysoka etyka pracy,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 • Nagrody okazjonalne i premie kwartalne.
 • Świadczenia socjalne.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty