JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

poszukuje osób na stanowisko:
Kierownik Zespołu Obsługi bocznic
Numer referencyjny: JSWL – KZOBJ
Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za kierowanie obsługą bocznic kolejowych w sposób zabezpieczający wymogi zleceniodawców, nadzór nad organizowaniem i koordynowaniem pracy na terenie bocznic kolejowych, nadzór na zabezpieczeniem prawidłowych warunków pracy manewrowej na bocznicach pod względem bhp, przeciwpożarowym, przeciwawaryjnym i bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, dopilnowanie złożenia przez pracowników obowiązujących egzaminów okresowych, sprawdzianów wiedzy i umiejętności, autoryzacji oraz wnioskowanie o niedopuszczenie do pracy pracowników nieposiadających aktualnych uprawnień, organizowanie pracy transportu kolejowego itp.

Miejsce pracy: bocznica KWK Budryk, obszar województwa śląskiego (KWK Knurów, KWK Knurów Ruch Szczygłowice).


Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Doświadczenie zawodowe minimum 4 lata, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • Obsługa komputera na poziomie dobrym,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Dociekliwość, dokładność, terminowość,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole w tym zarządzania grupą pracowników,
 • Wysoka etyka pracy,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
 • Motywacyjny system wynagrodzeń.
 • Nagrody okazjonalne i premie kwartalne.
 • Świadczenia socjalne.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty