Jesteśmy wiodącym producentem osi, półosi i zawieszeń do przyczep i maszyn rolniczych, łącząc pasję do doskonałości z zaawansowaną technologią. Nasza firma, ADR Polska, to nie tylko producent - jesteśmy twórczym zespołem profesjonalistów, którzy kształtują przyszłość w branży produkcyjnej.
ADR Polska to firma z silnym kapitałem zagranicznym, ale z sercem zanurzonym w polskiej tradycji. Łączymy globalną wizję z lokalnymi wartościami, tworząc harmonijne środowisko pracy, gdzie każdy pracownik ma wpływ na nasz sukces.
 
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:
Kierownik Magazynu
Miejsce pracy: Zagórz
Zakres Obowiązków:
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii efektywnego zarządzania zapasami, uwzględniając najnowsze technologie i metody, aby zminimalizować straty czasowe i zwiększyć wydajność magazynu.
 • Nadzorowanie procesu kontroli jakości przyjmowanych materiałów, dbając o zgodność z zamówieniami, specyfikacjami oraz normami jakości, co zapewni niezawodność naszych produktów.
 • Przeprowadzanie analizy procesu magazynowania i systematyczne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w celu optymalizacji efektywności operacyjnej, przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów.
 • Aktywne planowanie i optymalizacja zagospodarowania przestrzeni magazynowej, uwzględniając rosnące potrzeby produkcji oraz magazynowania, aby zminimalizować straty czasu i zasobów.
 • Skuteczne zarządzanie zespołem magazynowym, inspirując i motywując pracowników do osiągania celów. Stworzenie atmosfery współpracy, rozwoju i efektywnej komunikacji.
 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji magazynowej, zapewniając jednocześnie bieżącą kontrolę nad operacjami magazynowymi oraz przygotowywanie rzetelnych raportów i analiz.
 • Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urządzeń magazynowych poprzez regularne monitorowanie i kontrolę stanu technicznego, co przyczyni się do bezproblemowego procesu magazynowania.
 • Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii w celu usprawnienia procesów magazynowych, prowadzących do znaczącego wzrostu efektywności i redukcji kosztów.
 • Skrupulatna kontrola przestrzegania zasad BHP, z naciskiem na tworzenie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla całego zespołu.
Zgłoś Się, Jeśli:
 • Jesteś entuzjastą nowoczesnych rozwiązań magazynowych i masz wizję, jak wykorzystać najnowsze technologie do rewolucji w zarządzaniu zapasami.
 • Twoja znajomość języka angielskiego lub włoskiego umożliwia swobodną komunikację w mowie i piśmie, co sprawia, że jesteś gotów do pracy w dynamicznym międzynarodowym środowisku.
 • Posiadasz zdolność do głębokiej analizy procesów magazynowych i nie boisz się wprowadzać innowacyjnych rozwiązań w celu optymalizacji i doskonalenia efektywności operacyjnej.
 • Twój niepowtarzalny sposób zarządzania sprawia, że jesteś inspiracją dla zespołu. Potrafisz stworzyć atmosferę współpracy, zdolności rozwojowe oraz zmotywowanej pracy.
 • Posiadasz umiejętność strategicznego planowania przestrzeni magazynowej, przy jednoczesnym skupieniu na zrównoważonym rozwoju, co przekłada się na osiągnięcie celów produkcyjnych.
 • Nie tylko korzystasz z najnowszych technologii, ale także masz zdolność do ich efektywnego wdrażania w praktyce, co sprawia, że magazyn staje się miejscem innowacyjnych rozwiązań.
 • Twoje umiejętności komunikacyjne są na najwyższym poziomie, co pozwala efektywnie komunikować się z różnymi zespołami, dostawcami i klientami.
 • Twoja dbałość o kompleksową dokumentację magazynową sprawia, że operacje są przejrzyste i gotowe do analizy, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji.
 • Jesteś gotów na dynamiczną pracę, pełną wyzwań i masz elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków.
Twoje Korzyści w ADR Polska:
 • Dołącz do naszego zespołu, gdzie innowacje i kreatywność są kluczowe dla naszego sukcesu. Wspólnie tworzymy przyszłość!
 • Pracuj w firmie z globalnym zasięgiem, ale zachowaj korzyści pracy w przyjaznym, lokalnym środowisku. To unikatowa okazja do rozwoju w obu wymiarach.
 • ADR Polska to firma z ugruntowaną pozycją na rynku i solidnym kapitałem zagranicznym, co oznacza pewność i stabilność zatrudnienia.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracownika, paczki świąteczne dla dzieci - u nas dbamy o Twój komfort życia poza miejscem pracy.
 • Dołącz do naszej grupy ubezpieczeniowej na życie i zabezpiecz swoją przyszłość oraz przyszłość swoich bliskich.
 • Cenimy Twoje pomysły i kreatywność. Wspieramy przedsiębiorczość pracowników, umożliwiając wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w codzienną pracę.
 • Twoje sukcesy są naszym sukcesem! Wyróżniamy i nagradzamy wyjątkowe osiągnięcia oraz zaangażowanie w rozwój firmy.
 • Nieustannie rozwijaj się dzięki szkoleniom dostosowanym do Twoich potrzeb i aspiracji. Oferujemy wsparcie w dążeniu do kolejnych poziomów doskonałości zawodowej.
 • Pracuj z zespołem pełnym profesjonalistów, dla których współpraca, wsparcie i wzajemna motywacja są kluczowymi wartościami.
Prosimy o załączenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Spółkę ADR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342, rekrutacji na stanowisko Informatyk analityk danych.”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Spółka ADR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, 38 – 540 Zagórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000197459, REGON: 371169728, NIP: 6871795342. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz w celu korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pisemnie na podany wyżej adres Administratora. Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta. Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: śląskie Firma: Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Stores Coordinator

Obowiązki Kontrola poziomu zapasów. Wykorzystywanie oprogramowania Oracle oraz Coupa i prowadzenie regularnej inwentaryzacji w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów. Rygorystyczne przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, jakości i produkcji....

Opublikowano: wczoraj
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: KWAZAR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lider Magazynu - dział zaopatrzenia

Główne zadania: Zarządzeni zespołem magazynowym w celu zapewnienia sprawnego przepływu towarów. Nadzór na prawidłowym przyjęciem, oznakowaniem, składowaniem i wydawaniem towarów Optymalizacja procesów magazynowych dla maksymalnej efektywności....

Opublikowano: 2024-04-15
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.
Team Leader

OPIS STANOWISKA Zarządzanie grupą pracowników magazynowych (czas pracy, komunikacja, odprawy zmianowe, delegowanie zadań) Sprawowanie nadzoru nad procesami magazynowymi Realizacja założonych celów jakościowych i wydajnościowych (KPI). Weryfikowanie...

Opublikowano: 2024-04-12
  Miejsce pracy: śląskie Firma: Selgros Cash&Carry
Kierownik Magazynu

Do Twoich zadań będą należeć m.in.: opracowywanie i implementacja wystandaryzowanych instrukcji pracy i procedur dla wszystkich obszarów roboczych magazynu, usprawnianie procesów i operacji w magazynie, koordynowanie i egzekwowanie zasad i procedur,...

Opublikowano: 2024-04-09