Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Kierownik ds. planowania i logistyki
Lokalizacja: Gostynin
Czym będziesz się zajmować?
 

PLANOWANIE:

 • Zarządzanie procesem S&OP dla segmentu chemii budowlanej i styropianu 
 • Przygotowanie planów sprzedaży i produkcji w horyzoncie długo i krótkoterminowym dla podległych zakładów produkcyjnych
 • Budżetowanie i bieżąca weryfikacja możliwości produkcyjnych i logistycznych vs plany finansowe
 • Zbieranie zapotrzebowań od handlowców oraz Centrum Obsługi Klienta i tworzenie planów tygodniowych
 • Alokacja planów sprzedażowych i produkcyjnych na Zakłady Produkcyjne
 • Przygotowanie i prowadzenie regularnych spotkań sprzedaż / logistyka/ produkcja/ kontroling  i dbałość o przepływ informacji operacyjnych
 • Dbałość o utrzymywanie optymalnego zapasu produktów w każdym zakładzie w tym relokacja pomiędzy zakładami 
 • Monitoring dostępności surowców do planu produkcji

LOGISTYKA:

 • Przewodzenie kategorii przewozów paletowych, odpowiedzialność za strategię wysyłek paletowych w całej grupie Lafarge w Polsce
 • Zarządzanie, rozwijanie i motywowanie podległego Zespołu (min. 4 osoby)
 • Odpowiedzialność za proces przyjmowania zamówień i planowania wysyłek do klientów ze wszystkich zakładów produkcyjnych
 • Zarządzanie wysyłkami do klientów poprzez sieć zewnętrznych przewoźników, odpowiedzialność za optymalizację kosztów i terminowość dostaw
 • Zarządzanie logistyką zwrotną palet
 • Zarządzanie transportem przychodzącym surowców we współpracy z logistykami grupy Lafarge odpowiedzialnymi za dany segment transportowy
 • Ścisła współpraca z działem Zakupów przy kontraktowaniu usług przewozowych w segmencie przewozów paletowych

DIGITALIZACJA

 • Przegląd funkcjonalności systemów informatycznych wspierających planowanie i logistykę pod kątem ich optymalizacji oraz przystosowywania do trendów rynkowych i aktualnych potrzeb segmentu suchych mieszanek
 • Prowadzenie projektów w celu usprawniania procesów oraz redukcji kosztów logistyki
 • Przygotowywanie i pełne raportowanie danych planistycznych i logistycznych
Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe – ekonomiczne lub techniczne
 • Minimum 5-letnie doświadczenie kierownicze w dziale logistyki i/lub dziale planowania
 • Wiedza na poziomie eksperckim z zakresu logistyki, analizy procesów, zarządzania transportem
 • Biegła znajomość excela, systemów klasy TMS oraz systemów wspomagających planowanie
 • Znajomość języka angielskiego (min. B1)
 • Proaktywny styl pracy, samodzielność i samodyscyplina
 • Umiejętność słuchania i motywowania innych
 • Odporność na stres oraz wielozadaniowość
 • Prawo jazdy kat B
 • Gotowość do podróży służbowych (w wyposażeniu stanowiska jest  samochód służbowy)
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ