NIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zatrudni na stanowisko
kierowcy
w
Kancelarii CM
Główne obowiązki:
 • kierowanie przydzielonym pojazdem osobowym zgodnie z prawem ruchu drogowego, przepisami bhp. i ppoż. oraz przewóz osób,
 • prawidłowe, zgodne z instrukcją eksploatowanie pojazdu Collegium Medicum wyłącznie sprawnego technicznie, posiadającego ważny dowód rejestracyjny, aktualne ubezpieczenie oraz wyposażenie dodatkowe wymagane ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • dokonywanie codziennej obsługi pojazdu pod względem wyposażenia pojazdu zgodnie z prawem ruchu drogowego, przepisami bhp i ppoż. oraz bieżąca konserwacja, utrzymanie czystości karoserii i wnętrza pojazdu oraz pomieszczeń garażowych,
 • prawidłowe zabezpieczenie pojazdów podczas postoju i garażowania,
 • realizacja czynności spedycyjnych, dokonywanie samodzielnych odbiorów, drobnych zakupów i przesyłek zgodnie z poleceniem służbowym oraz pomoc w realizacji zakupów dokonywanych na rzecz Collegium Medicum, zapewnienie bieżącej obsługi magazynu Collegium Medicum, z uwzględnieniem rodzaju, gabarytów, przesyłek przeznaczonych do transportu,
 • ewidencjonowanie przejazdów samochodów służbowych na kartach drogowych w szczególności w zakresie godzin pracy, przebiegu pojazdu i ilości tankowanego paliwa.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie co najmniej zawodowe (preferowane średnie),
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy – min. 5 lat doświadczenia w pracy w charakterze kierowcy,
 • posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy kat. B – min. 5 lat,
 • ważne badania psychotechniczne,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • znajomość topografii miasta Bydgoszcz i województwa kujawsko – pomorskiego,
 • umiejętność korzystania z map i urządzeń nawigacyjnych,
 • dobra sprawność i forma fizyczna (m in. załadunek i rozładunek paczek),
 • umiejętność bezpiecznej, komfortowej jazdy, przewidywanie następstw swojego działania oraz koncentracja i podzielność uwagi,
 • dokładność w prowadzeniu dokumentacji,
 • odpowiedzialność, sumienność, staranność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • wysoka kultura osobista, dyskrecja i punktualność.
Dodatkowym atutem będzie:
 • posiadanie ważnego dokumentu prawa jazdy C + E
 • ogólna wiedza dotycząca budowy i zasad eksploatacji samochodu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego i programu opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z pakietu świadczeń socjalnych, m.in.:
 • dofinansowania biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe,
 • dofinansowania do karty Multisport,
 • dofinansowania opłat z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, przedszkola lub innych placówek
 • wychowania przedszkolnego,
 • dofinansowania wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • preferencyjnych pożyczek.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty