Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Zakład Linii Kolejowych poszukuje osób na stanowisko:

Instruktor ds. inżynierii ruchu
Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski
Numer referencyjny: WZ/IZ/16/05/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowanie planów i harmonogramu szkoleń,
 • prowadzenie szkoleń oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości szkoleniowej, 
 • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym celem przeprowadzania konsultacji i sprawdzania poziomu przygotowania kandydatów do egzaminów oraz udział w komisjach egzaminacyjnych,
 • wnioskowanie z instruktorami właściwymi w danej specjalności tematyki do programów pouczeń, 
 • wnioskowanie i opiniowanie zmian do nowych i obowiązujących uregulowań prawnych oraz wnioskowanie o właściwą i jednolitą interpretację przepisów wewnętrznych związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 
 • inicjowanie nowych form i metod szkolenia, w tym wnioskowanie o właściwe wyposażenie punktów pouczeń okresowych, 
 • udział w szkoleniach prowadzonych dla personelu utrzymania i obsługi celem kształtowania poziomu szkoleń realizowanych w procesie inwestycyjnym, zapoznawanie z nowymi technologiami i metodami organizacji pracy,
 • dążenie do zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Wymagane kwalifikacje:
 • Wariant A
  • wykształcenie średnie,
  • 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym 5 lat na stanowisku dyżurnego ruchu,
 • Wariant B
  • wykształcenie wyższe,
  • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku dyżurnego ruchu,
 • egzamin kwalifikacyjny na stanowisko dyżurnego ruchu,
 • bardzo dobra znajomość przepisów związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość obsługi programu SWDR, SERWO na poziomie średnio zaawansowanym,
 • znajomość programu SEPE na poziomie podstawowym, 
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty