Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 139107

Warunki pracy


 • praca w terenie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji)
 • praca powyżej 4 godz. przy monitorze ekranowym
 • prowadzenie samochodów w celach służbowych

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi proces wydawania świadectwa zdatności do lotu, poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, zezwolenia na lot oraz innych wymaganych dokumentów SP GA.
 • Wykonuje kontrole doraźne na płycie lotniska (RAMP), inspekcje podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), dokonuje zabezpieczeń oraz zezwalania na zwolnienie z zabezpieczenia SP-GA.
 • Wykonuje audyty produktów zarządzanych przez CAMO lub obsługiwanych przez AMO.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacyjnych podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu CAMO oraz AMO w celu zbadania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności.
 • Uczestniczy w procesie bieżącego nadzoru podmiotów posiadających certyfikat CAMO lub AMO, oraz podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie oceny zdatności do lotu, napraw i obsługi (PW) w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu.
 • Uczestniczy w analizie, opiniowaniu i aktualizacji dokumentacji CAMO, AMO, PW oraz SP GA, w celu oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Wprowadza do systemu monitorowania ciągłej zdatności do lotu dane oraz dokumenty m.in. z wykonanych inspekcji oraz audytów.
 • Przygotowuje projekty pism wychodzących z LTT w oparciu o udzielone wskazówki naczelnika lub przewodniczącego zespołu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego
 • Licencja na obsługę techniczną statków powietrznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: Port Lotniczy GDAŃSK Sp. z o.o.
Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego

Do obowiązków osoby na stanowisku Marshallera/Follow Me należeć będzie: całoroczna praca na płytach lotniska (na otwartym terenie), zarządzanie ruchem statków powietrznych na płytach postojowych, prowadzenie i ustawianie statków powietrznych na...

Opublikowano: 2024-07-18
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Inspektor

Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są...

Opublikowano: 2024-07-17
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Inspektor

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe obsługa klientów zewnętrznych zagrożenie korupcją prowadzenie samochodu w celach służbowych Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska...

Opublikowano: 2024-07-05
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Główny specjalista

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:...

Opublikowano: 2024-06-24