Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 139342

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • praca w terenie
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: • winda
 • brak podjazdu
 • brak schodołazu
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • drzwi odpowiedniej szerokości
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji statków o polskiej przynależności zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli stacji atestujących sprzęt statkowy w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy
 • uczestniczy w przeprowadzaniu inspekcji oraz kontroli warunków pracy i życia marynarzy na statkach o polskiej przynależności, w tym wydawaniu stosownych dokumentów, zgodnie z postanowieniami Konwencji o pracy na morzu (MLC) oraz ustawy o pracy na morzu, w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy
 • uczestniczy w przeprowadzaniu weryfikacji i prób efektywności dla statków o polskiej przynależności, zgodnie z ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code) oraz wydawaniu przewidzianych prawem dokumentów, w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy
 • uczestniczy w przeprowadzaniu audytów w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) w siedzibie armatora i na statkach oraz wystawianiu przewidzianych prawem dokumentów w celu sprawdzenia prawidłowości działania systemu, w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy
 • uczestniczy w opracowywaniu propozycji zmian w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do tworzenia projektów aktów prawnych w celu aktualizacji regulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzynm Urzędu dokonywania tych opłat
 • uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli stacji atestujących sprzęt statkowy w celu uzyskania odpowiedniego poziomu wiedzy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie nawigacja lub budowa okrętów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praktyka zawodowa na stanowisku oficerskim na statku
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Znajomość przepisów prawa morskiego z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, warunków pracy i życia marynarzy oraz ochrony żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Audytor ISM
 • Audytor wewnętrzny ISO
 • Wiedza z zakresu zarządzania jakością, kontroli i zarządzania ryzykiem.
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego E-inspekcje
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty