Klecza Dolna 148 / k. Wadowic
Bezpłatne miejsce parkingowe
Export Logistician Specialist
On a daily basis in our team you will:
 • issuing export documents
 • invoicing
 • customs procedure handling
 • organization of road, sea and air transport (export):
  • inquiries
  • valuation
  • ordering transports
 • close cooperation with forwarding companies,
 • organization, and control of shipments in cooperation with the warehouse
 • creating reports / reporting
 • keeping records of the movement and stocks of finished products
 • archiving of documents
 • cooperation with the customer service specialist
This position can be yours if:
 • have good command in written and spoken English (knowledge of Russian is an advantage)
 • have prior experience in customer service and /or logistics (supply chain functions would be an asset)
 • have good command in Microsoft Office
 • have excellent interpersonal and communication skills and customer focus with ability to work collaboratively and deliver high quality outcomes for external and internal customers
 • you are a team player with ability to work independently
 • have advanced problem-solving skills and ability to develop creative solutions proactively
 • have in depth analytical skills, in order to extract conclusion and be able to take proactive decisions
 • have effective communication and influencing skills, with an appreciation for working across different geographies and cultures
We offer:
 • Competitive salary
 • Working standard hours 8:00-16:00
 • Package of discounts on our products
 • Coffee / tea
 • Charitable initiatives
 • RESPECT
  is the most valuable in our daily relationships within the organization and with our customers
 • PARTNERSHIP
  we spend about 1,963 hours a year at work and we want this to be a good time, so we celebrate successes together, learn from our mistakes, and your leader is always available when you need support
 • FRIENDLY ATMOSPHERES AND TEAM SPIRIT
  we want you to feel part of the team from the beginning, you can get our support, not only during the implementation period
 • we are waiting for you with an employment contract stability and security of employment is important to us
If you like our offer, join our team, let yourself be inspired by the passion for bees and be(e) a part the biggest beekeeping family in Poland! :)
Łysoń to firma zbudowana z pasji do pszczół wyniesionej z domu. Nasza idea jest prosta - kochamy pszczoły!

Od 1995 roku nieustannie stawiamy na wiedzę i rozwój. Jesteśmy jednym z największych producentów nowoczesnego sprzętu pszczelarskiego.Tworzymy świetne produkty rynkowe, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Od lat zajmujemy stanowisko światowego lidera, z dystrybucją w ponad 70 krajach. Idąc za przykładem pszczelej rodziny, pamiętamy, że „połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp,a wspólna praca to sukces”.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sułkowicach, przy ul. Racławicka 162, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000384597, REGON 121516572.

Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych; uzyskania wyczerpującej informacji dot.: występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych; udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
APLIKUJ TERAZ