Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Ekspert ds. pokładowego systemu ETCS
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IAT/75/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowywanie standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń pokładowych i przytorowych systemu ERTMS/ETCS,
 • opiniowanie i uzgadnianie analiz i opinii w zakresie dokumentacji technicznej i przetargowej dotyczących systemu ERTMS/ETCS,
 • współpraca w ramach organizacji międzynarodowych w zakresie wymagań technicznych i eksploatacyjnych systemu ETCS,
 • współpraca z właściwymi urzędami w zakresie dostosowywania prawodawstwa polskiego do potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS,
 • zarządzanie kluczami kryptograficznymi na potrzeby systemu ETCS poziom 2,
 • opracowywanie i udział w procedurach przeprowadzania kontroli kompatybilności dla systemu ETCS (ESC), w tym analiza dokumentacji dla Wniosków o przeprowadzenie kontroli kompatybilności dla pokładowych urządzeń systemu ETCS,
 • współpraca z przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi, jednostkami notyfikowanymi, organizacjami branżowymi, organami krajowymi, organami europejskimi w zakresie pokładowego systemu ETCS,
 • analizowanie działania systemu ETCS na podstawie danych zarejestrowanych przez RBC i urządzenia pokładowe (analiza logów),
 • analizowanie bieżącej pracy eksploatacyjnej systemu ETCS, w tym bieżąca analiza zdarzeń.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności telekomunikacja, automatyka i robotyka lub pokrewnej,
 • 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowiskach związanych z ETCS,
 • wiedza  zawodowa w zakresie automatyki, telekomunikacji, ruchu kolejowego, budowy pojazdów kolejowych,
 • znajomość TSI CCS, wraz ze specyfikacjami obowiązkowymi i informacyjnymi dla urządzeń systemu ETCS,
 • doświadczenie i wiedza związana z systemem przytorowym i pokładowym ERTMS/ETCS,
 • znajomość budowy, zasad działania i konfiguracji urządzeń pokładowych systemu ETCS wiodących producentów z uwzględnieniem różnych wzorców systemu,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do delegacji krajowych i międzynarodowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Ekspert ds. pokładowego systemu ETCS

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń pokładowych i...

Opublikowano: dzisiaj
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. diagnostyki systemów automatyki kolejowej​​​

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: udział w ustaleniu i opracowywaniu wymagań diagnostycznych dla urządzeń automatyki kolejowej, udział w tworzeniu i realizacji programów szkoleń dla pracowników eksploatacji urządzeń automatyki kolejowej, analiza...

Opublikowano: 2024-07-16
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Ekspert ds. pokładowego systemu ETCS

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: opracowywanie standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń pokładowych i...

Opublikowano: 2024-06-26
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Pracownik ds. zarządzania parametrami RAMS​​​

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne monitorowanie i aktualizację przepisów oraz wartości wskaźników dotyczących parametrów RAMS w zakresie branży automatyka. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja oraz...

Opublikowano: 2024-06-25