Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Ekspert ds. koordynacji elektronicznych systemów wspomagania procesów eksploatacyjnych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IES/177/08/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie i analiza stanu elektronicznych systemów wspomagania procesów eksploatacyjnych,
 • rozpoznawanie i koordynowanie potrzeb w zakresie rozwoju istniejących i tworzenia nowych systemów,
 • opracowywanie założeń oraz instrukcji, współtworzenie i nadzór nad systemem oraz metodami szkolenia użytkowników systemów wspomagających procesy eksploatacyjne,
 • opracowywanie projektów uchwał, decyzji i wniosków zapewniających prawidłową realizację projektu,
 • analiza, weryfikacja i zatwierdzanie zmian oznaczeń do wewnętrznego rozkładu jazdy w module e-POS Ozn_WRJ i zmian w załącznikach do Regulaminu sieci, dotyczących ograniczeń w użytkowaniu linii kolejowych i obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią PLK oraz w systemach SERWO i EDR,
 • opracowywanie zasad, projektów uchwał oraz decyzji w sprawie sporządzania dodatków do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów oraz monitorowanie ich wprowadzenia,
 • analizowanie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej w zakresie budowy nowych programów informatycznych dotyczących eksploatacji oraz opracowań studyjno-koncepcyjnych w zakresie nowych systemów wsparcia eksploatacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym,
 • wiedza zawodowa w zakresie IT, eksploatacji, ruchu kolejowego,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu jego otrzymania,
 • znajomość pakietu MS Office oraz elektronicznych systemów wspomagania procesów eksploatacyjnych (SERWO, EDR, POSEOR, SKRJ oraz bazy ePOS),
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty