Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Ekspert ds. koordynacji elektronicznych systemów wspomagania procesów eksploatacyjnych​
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IES/113/06/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • monitorowanie i analiza stanu elektronicznych systemów wspomagania procesów eksploatacyjnych,
 • rozpoznawanie i koordynowanie potrzeb w zakresie rozwoju istniejących i tworzenia nowych systemów,
 • opracowywanie założeń oraz instrukcji, współtworzenie i nadzór nad systemem oraz metodami szkolenia użytkowników systemów wspomagających procesy eksploatacyjne,
 • opracowywanie projektów uchwał, decyzji i wniosków zapewniających prawidłową realizację projektu,
 • analiza, weryfikacja i zatwierdzanie zmian oznaczeń do wewnętrznego rozkładu jazdy w module e-POS Ozn_WRJ i zmian w załącznikach do Regulaminu sieci, dotyczących ograniczeń w użytkowaniu linii kolejowych i obiektów infrastruktury usługowej połączonych z siecią PLK oraz w systemach SERWO i EDR,
 • opracowywanie zasad, projektów uchwał oraz decyzji w sprawie sporządzania dodatków do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów oraz monitorowanie ich wprowadzenia,
 • analizowanie i opiniowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej w zakresie budowy nowych programów informatycznych dotyczących eksploatacji oraz opracowań studyjno-koncepcyjnych w zakresie nowych systemów wsparcia eksploatacji.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym,
 • wiedza zawodowa w zakresie IT, eksploatacji, ruchu kolejowego,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu otrzymania upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
 • znajomość pakietu MS Office oraz elektronicznych systemów wspomagania procesów eksploatacyjnych (SERWO, EDR, POSEOR, SKRJ oraz bazy ePOS​),
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ