Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Ekspert ds. ETCS

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IAT/77/06/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • opracowanie standardów technicznych i eksploatacyjnych, instrukcji, wymagań oraz wytycznych technicznych w zakresie konstrukcji, budowy, utrzymania i diagnostyki eksploatowanych w Spółce urządzeń systemu ERTMS/ETCS, a także opiniowanie wniosków do Zarządu Spółki o udzielenie odstępstw od ich postanowień,
 • opiniowanie i uzgadnianie wydawanych analiz i opinii w zakresie dokumentacji technicznej, przetargowej oraz projektów uchwał i wniosków dotyczących systemu ERTMS/ETCS,
 • współpraca w ramach organizacji międzynarodowych w zakresie wymagań technicznych i eksploatacyjnych systemu ETCS,
 • współdziałanie z właściwymi urzędami w zakresie dostosowywania prawodawstwa polskiego do potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS,
 • współdziałanie we wprowadzaniu zmian do regulaminów i instrukcji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS,
 • zarządzanie kluczami kryptograficznymi na potrzeby systemu ETCS poziom 2,
 • opracowywanie i udział w procedurach przeprowadzania kontroli kompatybilności dla systemu ETCS (ESC).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności telekomunikacja, automatyka i robotyka lub pokrewnej,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z automatyką lub telekomunikacją,
 • doświadczenie zawodowe i wiedza związana z systemem ERTMS/ETCS,
 • wiedza zawodowa z zakresu automatyki, telekomunikacji, ruchu kolejowego,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • gotowość do delegacji krajowych i międzynarodowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: wielkopolskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych...

Opublikowano: 2022-11-28
  Miejsce pracy: wielkopolskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych...

Opublikowano: 2022-11-28
  Miejsce pracy: wielkopolskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Kontroler ds. automatyki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolami w celu prowadzenia ewidencji, kontrola bieżąca i okresowa stanowisk pracy, w tym prowadzenie instruktażu w celu eliminacji nieprawidłowości, wnioskowanie działań...

Opublikowano: 2022-11-28
  Miejsce pracy: zachodniopomorskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń srk zgodnie z ustalonym harmonogramem w celu utrzymania ich w pełnej sprawności, wykonywanie pomiarów parametrów oraz związanych z nimi regulacji w nadzorowanych...

Opublikowano: 2022-11-23