PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

 

Dyrektor projektu ds. Programu budowy i modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025

Miejsce pracy: Warszawa
numer referencyjny: WZ/ISR/76/12/20
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynowanie projektu i zadań związanych z wyznaczonym obszarem,
 • monitorowanie i raportowanie przebiegu projektu i wyznaczonych zadań,
 • koordynowanie pracy zespołu projektowego lub/i współpraca z innymi komórkami w zakresie realizacji projektu,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie realizowanego projektu,
 • nadzór nad działaniami zaradczymi w przypadku opóźnień realizowanego projektu,
 • współdziałanie z organami administracji publicznej w obszarach procesów inwestycyjnych,
 • współudział w opiniowaniu aktów prawnych regulujących przebieg procesów inwestycyjnych,
 • monitorowanie prawidłowości i terminowości realizacji planów rzeczowo-finansowych w zakresie projektu inwestycyjnego.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu: budownictwo, zarządzanie projektami inwestycyjnymi,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza w zakresie inwestycji kolejowych oraz zarządzania projektami,
 • znajomość obsługi programów MS Office oraz MS Project na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • efektywność,
 • myślenie analityczne,
 • proaktywność.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Przyjazna i partnerska atmosfera
 • Program sportowo-rekreacyjny
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”


W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

APLIKUJ TERAZ