Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Kluczbork
Ogłoszenie o naborze Nr 121117

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury),

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera
  i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 • bariery architektoniczne- brak windy,

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych,
 • kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu,
 • kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów,
 • prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo budowlane, Prawo o ruchu drogowym
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do kierowania ruchem
 • znajomość przepisów z zakresu: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeks postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: dolnośląskie Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Młodszy technik utrzymania ruchu

Wykonywanie terminowych przeglądów maszyn. Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz kart przeglądów. Nadzór nad poprawną pracą maszyn oraz ich zabezpieczeniami bezpieczeństwa. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne...

Opublikowano: 2023-06-05
  Miejsce pracy: małopolskie Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Drogomistrz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, - praca administracyjno – biurowa przy użyciu...

Opublikowano: 2023-05-30
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: NEWCOLD POLAND OPERATIONS SP Z O.O.
Technik Utrzymania ruchu

Opis stanowiska: Obsługa i kontrola automatycznego systemu przepływu i składowania materiału Usuwanie awarii, usterek oraz bieżących problemów technicznych Ciągłe utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń poprzez wykonywanie planowanych prac...

Opublikowano: 2023-05-27
  Miejsce pracy: mazowieckie Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Starszy specjalista / Główny specjalista / Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych, w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu

Dołącz do CUPT! Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy...

Opublikowano: 2023-05-25