Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Bosman portu
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie o naborze Nr 102734

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- wysiłek fizyczny
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przeprowadza samodzielne, według otrzymanych instrukcji lub pod kierownictwem oficera, kontrole na nabrzeżach oraz na statkach stojących przy nabrzeżach w celu utrzymania porządku w porcie oraz przestrzegania przepisów, cumowanie statków w porcie osłonowym, wchodzących/wychodzących ze śluzy
 • uczestniczy w manewrach cumowniczych statków w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa
 • przeprowadza interwencyjne inspekcje nabrzeży, jednostek pływających oraz wód portowych, na polecenie przełożonego, związane z zauważonymi lub zgłaszanym nieprawidłowościami bądź łamaniem przepisów. Sporządzanie meldunków oraz zbieranie materiału dowodowego, pobieranie próbek wody, paliwa z jednostek pływających, bunkrujących w akwenie Kapitanatu Portu Nowy Świat.
 • prowadzi pojazdy służbowe w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w ramach wykonywanych zadań dominujących oraz innych wymaganych do sprawnego działania Kapitanatu.
 • pełni dyżury w Kapitanacie Portu Nowy Świat, a w razie potrzeby w bosmanacie Krynica Morska oraz wypełnianie czynności kontrolnych i inspekcyjnych w stosunku do podmiotów i jednostek pływających operujących na akwenach w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat.
 • wykonuje rutynowe i interwencyjne patrole wód portowych kapitanatu na jednostkach kontrolnych Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z załogą podstawową, na polecenie przełożonego;
 • kieruje motorową łodzią inspekcyjną(w ramach posiadanych uprawnień). Kontrola oświetlenia jednostek, nabrzeży, śluz, mostów i stanu nabrzeży,
 • cumuje i dokonuje kontroli cumowania / postoju jednostek w porcie osłonowym, śluzie, stanowiskach postojowych na kierownicy śluzy jednostek oczekujących na wejście/wyjście do/ze śluzy(z Bałtyku, na Bałtyk, z Zalewu Wiślanego, na Zalew Wiślany), kontrola ruchu kołowego w obrębie obiektu Kapitanatu Portu Nowy Świat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 6 miesięcy
 • Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Patent sternika motorowodnego
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty