Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Asystent Kierownika Kontraktu "Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia"

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/14/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska:


Utoruj sobie przyszłość. Aplikuj jeżeli chcesz współtworzyć ciekawy projekt Warszawy Zachodniej. Dołącz do zespołu i zbuduj razem z nami stację na miarę XXI wieku. Poszukujemy asystenta kierownika kontraktu, który pomoże w nadzorowaniu realizacji projektu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • rejestracja oraz współudział w analizie wystąpień wykonawców dotyczących zakresu technicznego branżowego realizacji projektu,
 • współudział w weryfikacji raportów przygotowywanych przez Inżyniera Projektu dla zakresu branżowego,
 • współudział w weryfikowaniu zakresu rzeczowo - finansowego kontraktu,
 • współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej,
 • współudział w sporządzaniu branżowych harmonogramów rzeczowo - finansowych kontraktu niezbędnych dla przyjęcia planu realizacji projektu inwestycyjnego
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań niezbędnych do monitorowania realizacji projektu,
 • współudział w identyfikacji i raportowaniu do właściwych komórek organizacyjnych zagrożeń, ryzyk w realizacji kontraktu / projektu oraz w podejmowaniu działań zapobiegających,
 • dbanie o jakość, rejestrowanie, prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji projektu we wszystkich fazach jego realizacji oraz sporządzanie raportów okresowych kierownika kontraktu,
 • udział w prowadzeniu wyrywkowych kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów,
 • współudział w planowaniu zamknięć torowych w aspekcie zakładanych harmonogramów robót dla opracowywanego rozkładu jazdy uwzględniającego planowane roboty,
 • współudział w opracowaniu kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych oraz współudział w pracach komisji przetargowych w przypadku realizacji innych zadań inwestycyjnych,
 • współudział w uzgadnianiu dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy i Inżyniera,
 • przygotowanie notatek  z udziału w naradach i spotkań z interesariuszami projektu,
 • współudział przy weryfikacji propozycji umów podwykonawczych przedstawianych przez wykonawcę,
 • współudział w weryfikacji raportów przygotowywanych przez Inżyniera Projektu.

 

Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne w specjalnościach: budownictwo, transport kolejowy, systemy sterowania ruchem, drogi i mosty lub pokrewne,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją projektów inwestycyjnych (w tym np. projekty kolejowe, drogowe, kubaturowe, sieci infrastrukturalne),
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość warunków kontraktowych FIDIC, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • umiejętności harmonogramowania i kosztorysowania.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty
  Miejsce pracy: wielkopolskie Firma: ROHLIG SUUS Logistics SA
Asystent / Asystentka Spedytora Międzynarodowego

Do Twoich zadań należeć będzie: Wsparcie działu w procesie przyjmowania zleceń spedycyjnych Dobór odpowiednich do zleceń środków i metod transportu Prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności spedycyjnej Archiwizowanie dokumentów Wystawianie...

Opublikowano: 2021-07-23
  Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Asystent Kierownika Kontraktu

Opis stanowiska: Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wspieranie działań kierownika kontraktu w trakcie realizacji kontraktu w ramach projektu inwestycyjnego: Prace na linii E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I...

Opublikowano: 2021-07-22
  Miejsce pracy: pomorskie Firma: MAERSK DRILLING POLAND SP. Z O.O.
Student Assistant Supply Chain Specialist

The position as Student Assistant Supply Chain Specialist has the responsibility of supporting the Supply Chain Specialist in coordinating the supply chain activities for the assigned drilling rig(s). The main priority of the role is day to day purchasing (expediting...

Opublikowano: 2021-07-21
  Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie Firma: ARRA GROUP SP. Z O.O. SP. K.
Asystent Spedytora FTL

Cel istnienia stanowiska pracy Planowanie i organizowanie przewozów towarów w kraju i zagranicą pojazdami o DMC powyżej 3,5T Główne zadania realizowane na stanowisku pracy wprowadzanie zleceń do systemu oraz nadzór nad poprawną dokumentacją transportową...

Opublikowano: 2021-07-21