Dołącz do Składnicy RARS w Kamienicy Królewskiej

Asystent ds. logistyki
Miejsce pracy: Kamienica Królewska, ul. Sosnowa 2
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Asystent ds. logistyki.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 83-342 Kamienica Królewska, ul. Sosnowa 2
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrz magazynowy towarów.
 • Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi normami oraz zawartymi umowami.
 • Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 • Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 • Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej towarów, w tym certyfikatów, gwarancji, instrukcji itp.
 • Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 • Prowadzenie ewidencji towarów, oraz sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem magazynowym (Pz, Wz, protokoły itp.)
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie średnie.
 • Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, korzystanie w pełni praw publicznych, niekaralność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe w logistyce magazynowej.
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 • Doświadczenie w pracy z systemami WMS.
 • Język angielski lub niemiecki w stopniu podstawowym.
 • Prawo jazdy kategorii B, C, T.
 • Posiadanie uprawnień UDT do obsługi wózków podnośnikowych.
 • Znajomość obsługi programu SAP, Xpertis lub innych systemów klasy ERP.
 • Ukończony kurs obsługi wózków widłowych wraz z wymianą butli gazowych.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ
Zobacz podobne oferty